Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

Chạm điện gián tiếp

Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp:


Vỏ kim loại của thiết bị điện được cách ly với các phần dẫn điện bằng “Cách điện cơ bản”. Hư hỏng lớp cách điện này sẽ khiến vỏ kim loại trở nên dẫn điện. 

Chạm điện gián tiếp xảy ra khi người chạm vào vỏ thiết bị điện bình thường không có điện nhưng do cách điện nó bị hỏng nên vỏ kim loại của nhiều thiết bị trở nên dẫn điện. 

1. Các biện pháp bảo vệ: hai mức độ

Bảo vệ chống chạm gián tiếp có thể được thực hiện bằng cách tự động cắt nguồn nếu vỏ kim loại của thiết bị được nối đất thích hợp.

Hai mức độ của biện pháp bảo vệ bao gồm:

– Mức thứ nhất: Nối đất tất cả vỏ kim loại của thiết bị điện trong mạng điện và thiết lập một lưới đẳng thế.

– Mức thứ hai: Tự động cắt nguồn cấp tới phần mạch liên quan sao cho các yêu cầu giữa điện áp tiếp xúc/ thời gian cho phép an toàn tương ứng với mức điện áp tiếp xúc Uc

Giá trị của Uc càng lớn, càng yêu cầu cắt nhanh hơn nguồn điện để bảo vệ người. Giá trị cao nhất của Uc có thể nhận biết mà không gây nguy hiểm đối với người là 50V a.c

Bảng ghi nhớ giới hạn thời gian cắt theo lý thuyết:

Uo (V) 50 < Uo ≤ 120 120 < Uo ≤ 230 230< Uo ≤ 400 Uo > 400
Hệ thống TN hoặc IT 0.8 0.4 0.2 0.1
TT 0.3 0.2 0.07 0.04

2. Tự động cắt nguồn trong hệ thống TT

Nguyên tắc: Trong hệ thống này, tất cả vỏ dẫn điện và vật dẫn tự nhiên khác của mạng điện phải được nối tới một điện cực nối đất chung. Trung tính nguồn thường được nối đất ở xa và ngoài vùng ảnh hưởng của điện cực nối đất mạng, điều này không phải là bắt buộc. Vì vậy tổng trở mạch vòng sự cố chạm đất bao gồm chủ yếu là hai điện cực nối đất (của nguồn và của mạng điện) mắc nối tiếp, do đó độ lớn của dòng chạm thường quá nhỏ so với yêu cầu để cắt được của CB hoặc cầu chì, cần phải sử dụng thiết bị chống rò để cắt sự cố. 

Nguyên tắc bảo vệ này cũng có thể áp dụng nếu chỉ sự dụng một điện cực nối đất chung, đặc biệt khi trạm khách hàng nằm trong khu vực lắp mạng, nơi mà không gian bị giới hạn phải chấp nhận hệ thống nối đất TN nhưng các điều kiện khác cần  cho hệ thống TN không thoã mãn được. 

Bảo vệ tự động cắt nguồn trong mạng TT bằng RCD có độ nhạy :

I ≤50/RA

Trong đó : 

RA: là điện trở của điện cực nối đất an toàn

I: là dòng ngưỡng tác động định mức của RCD 
Đối với nguồn cung cấp tạm ( cho công trường,…) và khu vực nông nghiệp, nông trại, giá trị 50V được thay bằng 25V.

0888511616