Các khoá liên động trong trạm

Máy biến áp

CÁC KHOÁ LIÊN ĐỘNG TRONG TRẠM

CÁC KHOÁ LIÊN ĐỘNG TRONG TRẠM BIẾN ÁP TRUNG/HẠ GỒM CÓ:

  • Một tủ điều khiển lộ vào trung áp hoặc 2 tủ vào điều khiển lộ vào (Từ 2 đường dây song song) hoặc 2 tủ điều khiển vào/ra kiểu mạch vòng
  • Một tủ điều khiển cắt và bảo vệ máy biến thế. Tủ điều khiển này có thể gồm 1 giao tải cắt/hoặc dao cách ly phí đường dây cùng với dao tiếp đất
  • Ngăn khoá liên động của máy biến áp cho phép các thao tác và tiếp cận các panel khác theo điều kiện sau:

Các khóa liên động cơ bản gắn với 1 chức năng duy nhất

  • Vận hành dao cắt tải: Chỉ thực hiện được nếu của panel đóng và dao nối đất liên quan mở.
  • Vận hành dao cách ly đường dây của tủ điều khiển mạch cắt và bảo vệ máy biến áp: Chỉ thực hiện được nếu của panel được đóng và nếu máy cắt đã mở cùng các dao tiếp đất mở.
  • Đóng dao tiếp đất: Chỉ thực hiện được nếu dao cách ly có liên quan đang mở.
  • Thao tác vào mỗi tụ điều khiển, nếu khoá gắn khoá liên động: Chỉ thực hiện được nếu dao cách ly của tủ đó mở và dao tiếp đất bên trong của tủ đó đóng.
  • Đóng cửa tủ điều khiển, nếu khoá liên động đã được định rõ: Chỉ thực hiện được nếu dao tiếp đất của tủ đang đóng.

Khoá liên động các chức năng, liên quan đến các thiết bị nhiều chức năng hay thiết bị có nhiều bộ phận rời nhau:

  • Tiếp cận các đầu nối của máy biến thế trung/hạ: Chỉ thực hiện được nếu bộ đấu nối chức năng có dao đóng cắt của nó mở và dao nối đất của nó đóng.

Các điều kiện liên động trên máy cắt hạ thế có thể là cần thiết hay không cần, tuỳ theo khả năng phát công suất ngược từ phía hạ thế.

Liên hệ:

Dịch Vụ Kỹ Thuật Samtech JSC
–Hotline: 0888 511 616
– Khu vực: HCM
– Samtechjsc.com

0888511616