Category Archives: BLOG

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

– Các biện pháp bảo vệ toàn phần: Bảo vệ bằng cách sử dụng chướng ngại vật, hoặc đặt ngoài tầm với tới: Biện pháp bảo vệ này chỉ áp dụng ở những vị trí mà người có thẩm quyền hoặc người có chuyên môn mới được phép thao tác. Việc áp dụng biện pháp […]

Lựa chọn cấu trúc phân phối lưới điện

Cấu trúc phân phối lưới điện

LỰA CHỌN CẤU TRÚC PHÂN PHỐI LƯỚI ĐIỆN Samtech JSC chia sẽ hướng dẫn quy trình thiết kế lưới điện:   Giai đoạn 1: Lựa chọn đặc tính cơ bản của cấu trúc phân phối lưới điện Giai đoạn này bao gồm việc xác định các đặt thù cơ bản của một mạng điện. Lưu […]

0888511616