Category Archives: Bảo vệ chống điện giật

Samtech JSC chia sẽ thông kiến thức về bảo vệ chống điện giật

Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

Chạm điện gián tiếp

2. Tự động cắt nguồn trong hệ thống TT Nguyên tắc: Trong hệ thống này, tất cả vỏ dẫn điện và vật dẫn tự nhiên khác của mạng điện phải được nối tới một điện cực nối đất chung. Trung tính nguồn thường được nối đất ở xa và ngoài vùng ảnh hưởng của điện […]

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

– Các biện pháp bảo vệ toàn phần: Bảo vệ bằng cách sử dụng chướng ngại vật, hoặc đặt ngoài tầm với tới: Biện pháp bảo vệ này chỉ áp dụng ở những vị trí mà người có thẩm quyền hoặc người có chuyên môn mới được phép thao tác. Việc áp dụng biện pháp […]

0888511616