Category Archives: Bảo vệ chống điện giật

Samtech JSC chia sẽ thông kiến thức về bảo vệ chống điện giật

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

Bảo vệ chống chạm điện trực tiếp

– Các biện pháp bảo vệ toàn phần: Bảo vệ bằng cách sử dụng chướng ngại vật, hoặc đặt ngoài tầm với tới: Biện pháp bảo vệ này chỉ áp dụng ở những vị trí mà người có thẩm quyền hoặc người có chuyên môn mới được phép thao tác. Việc áp dụng biện pháp […]

0888511616