Điện giật

Bảo vệ chống điện giật

Khi dòng điện lớn hơn 30 mA chạy qua một phần cơ thể người, người này sẽ bị nguy hiểm nếu dòng điện này không được ngắt kịp thời.

Biện pháp bảo vệ người chống điện giật trong mạng hạ thế phải tuân theo những quy luật định phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, các qui định qui phạm, các hướng dẫn và các văn bản khác của chính quyền. Các tiêu chuẩn IEC liên quan bao gồm: IEC 60364, họ IEC 60479, IEC 61008, IEC  61009 và IEC 60947-2.

1. Điện giật

Điện giật xảy ra khi có dòng điện đi qua người và gây nên những hậu quả về mặt sinh học lên cơ thể người

Dòng điện đi qua người ảnh hưởng đến cơ bắp thịt, chức năng tuần hoàn và hô hấp, đôi khi có thể gây phỏng nặng . Mức độ nguy hiểm đối với nạn nhân là một hàm theo độ lớn của dòng điện, những phần của cơ thể mà dòng điện chạy qua và thời gian tồn tại dòng điện này.

Tiêu chuẩn IEC 60479-1 cập nhật 2005 định nghĩa bốn vùng tương ứng với quan hệ biên độ dòng/ thời gian tồn tại. Bất kỳ người nào tiếp xúc với vật có điện đều bị nguy hiểm do bị điện giật.

Biện pháp bảo vệ người chống bị điện giật trong mạng hạ thế phải tuân theo những luật định phù hợp với  tiêu chuẩn quốc gia, các qui định qui phạm, các hướng dẫn và văn bản khác của chính quyền. 

Các tiêu chuẩn IEC liên quan bao gồm : IEC 60364, IEC 60479 series, IEC 61008, IEC 61009 và IEC 60947-2, IEC 60755.

2. Bảo vệ chống điện giật:

Tiêu chuẩn IEC 61140 cung cấp quy định cơ bản về bảo vệ chống điện giật, bao gồm cả về lắp đặt mạng và thiết bị điện.

Các bộ phận có điện nguy hiểm sẽ không được thao tác và các bộ phận dẫn điện có thể thao tác sẽ không gây nguy hiểm.

Yêu cầu này cần được áp dụng ở: 

  • Các điều kiện thông thường
  • Khi có xảy ra một sự cố đơn

Các biện pháp khác nhau được chấp nhận để bảo vệ chống mối nguy hiểm này bao gồm:

  • Tự động cắt nguồn cung cấp tới thiết bị điện.
  • Các biện pháp đặc biệt như:

– Sử dụng vật liệu cách điện lớp II, hoặc một mức cách điện tương đương.

– Đặt thiết bị trên sàn cách điện, ngoài tầm với hoặc có rào chắn giữa các vị trí .

– Sử dụng lưới đẳng thế.

– Cách ly về điện bằng cách sử dụng máy biến áp cách ly.

 

3. Tiếp xúc với điện trực tiếp & gián tiếp

Chạm trực tiếp:

Chạm trực tiếp là tình trạng người tiếp xúc với vật dẫn có điện ở trạng thái vận hành bình thường

Tiêu chuẩn IEC 61140 đặt lại tên cho “bảo vệ chống chạm trực tiếp” là “bảo vệ cơ bản” vì tên gọi cũ chứa lượng thông tin quá ít.

Hai biện pháp bảo vệ chống chạm điện trực tiếp thường được yêu cầu vì theo thực tế biện pháp thứ nhất có thể gây hỏng hóc.

Các tiêu chuẩn và quy định phân biệt hai loại tiếp xúc nguy hiểm,

  • Chạm trực tiếp
  • Chạm gián tiếp 

Và các biện pháp bảo vệ tương ứng

Chạm điện gián tiếp

Chạm gián tiếp là tình trạng người tiếp xúc với phần vỏ kim loại xuất hiện điện áp bất ngờ trong khi bình thường nó không có điện ( do bị hỏng cách điện hoặc vì các nguyên nhân khác ).

Dòng sự cố làm tăng điện áp vỏ kim loại tới mức nguy hiểm, điện áp này có thể gây nên dòng điện chạy qua cơ thể người khi người tiếp xúc với vỏ kim loại bị chạm

Tiêu chuẩn IEC 61140 đặt lại tên cho “bảo vệ chống chạm gián tiếp” là “bảo vệ chống rò điện” vì tên cũ chứa lượng thông tin quá ít.

 

Liên hệ:

Dịch Vụ Kỹ Thuật Samtech JSC

  • Hotline: 0888 511 616
  • Khu vực: HCM
  • Samtechjsc.com
  • Email: sales@samtechjsc.com
 

0888511616