Lựa chọn cấu trúc phân phối lưới điện

Cấu trúc phân phối lưới điện

LỰA CHỌN CẤU TRÚC PHÂN PHỐI LƯỚI ĐIỆN

Samtech JSC chia sẽ hướng dẫn quy trình thiết kế lưới điện:

 

Giai đoạn 1: Lựa chọn đặc tính cơ bản của cấu trúc phân phối lưới điện

 • Giai đoạn này bao gồm việc xác định các đặt thù cơ bản của một mạng điện. Lưu ý tới các đặt tính vĩ mô của mạng điện và cách sử dụng nó.
 • Các đặt tính này có ảnh hưởng đến kết nối vào lưới điện quốc gia, mạch điện trung thế, số trạm biến áp..
 • Ở cuối giai đoạn này, chúng ta có một vài giải pháp về sơ đồ, chúng thường được sử dụng như điểm bắt đầu cho sơ đồ một sợi. Sự lựa chọn cuối cùng sẽ thu được ở giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 : Lựa chọn các chi tiết của cấu trúc phân phối lưới điện

 • Giai đoạn này sẽ xác định mạng điện chi tiết hơn. Nó sẽ dựa trên kết quả của giai đoạn 1 và tìm giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan tới việc áp dụng và vận hành mạng điện.
 • Quá trình này quay lại giai đoạn 1 nếu các tiêu chí chuẩn chưa được thoã mãn. Một quá trình lặp cho phép tiếp cận phân tích tổ hợp các mục tiêu.
 • Ở cuối giai đoạn này, ta sẽ có một sơ đồ sợi chi tiết.

Giai đoạn 3: Lựa chọn thiết bị phân phối lưới điện

 • Lựa chọn thiết bị được tiến hành ở đây, dựa trên kết quả lựa chọn cấu trúc.
 • Việc lựa chọn dựa trên Catalog của nhà chế tạo với mục đích thoả vài tiêu chí chuẩn nào đó.
 • Giai đoạn này có thể quay lại giai đoạn 2 nếu các đặt tính chưa được đáp ứng.

Cuối cùng là đánh giá

 • Bước đánh giá này cho phép phòng kỹ sư nêu được các điểm chính để bàn bạc với khách hàng và các bên liên quan
 • Theo kết quả bàn bạc này, có thể sẽ quay lại giai đoạn 1

Liên hệ:

Dịch Vụ Kỹ Thuật Samtech JSC

 • Hotline: 0888 511 616
 • Khu vực: HCM
 • Samtechjsc.com
 • Email: sales@samtechjsc.com

0888511616